The Methods of Spatial Development Function Regionalization
CHEN Wen, DUAN Xuejun, CHEN Jianglong, XU Gang
Acta Geographica Sinica . 2004, (7s): 53 -58 .  DOI: 10.11821/xb20047s008