Recent Progress in Biogeography in China

LENG Shu-ying,LI Xin-rong,LI Yan,XU Hao,KANG Mu-yi,JIANG Yuan,YIN Xiu-qiu,TAO Yan,XIN Wei-dong

Acta Geographica Sinica ›› 2009, Vol. 64 ›› Issue (9) : 1039-1047.

PDF(1294 KB)
PDF(1294 KB)
Acta Geographica Sinica ›› 2009, Vol. 64 ›› Issue (9) : 1039-1047. DOI: 10.11821/xb200909002

Recent Progress in Biogeography in China

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
History +

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

Key words

QR code of this article

Cite this article

Download Citations
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2009, 64(9): 1039-1047 https://doi.org/10.11821/xb200909002

References

References

{{article.reference}}

Funding

RIGHTS & PERMISSIONS

{{article.copyrightStatement_en}}
{{article.copyrightLicense_en}}
PDF(1294 KB)

Accesses

Citation

Detail

Sections
Recommended

/