Causes of Sand-stormy Weather in Northern China and Contral Measures

YE Du zheng, CHOU Ji fan, LIU Ji yuan, ZHANG Zeng xiang, WANG Yi mou, ZHOU Zi jiang, JU Hong bo, HUANG Hong qian

Acta Geographica Sinica ›› 2000, Vol. 55 ›› Issue (5) : 513-521.

PDF(472 KB)
PDF(472 KB)
Acta Geographica Sinica ›› 2000, Vol. 55 ›› Issue (5) : 513-521. DOI: 10.11821/xb200005001

Causes of Sand-stormy Weather in Northern China and Contral Measures

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
History +

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

Key words

QR code of this article

Cite this article

Download Citations
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2000, 55(5): 513-521 https://doi.org/10.11821/xb200005001

References

References

{{article.reference}}

Funding

RIGHTS & PERMISSIONS

{{article.copyrightStatement_en}}
{{article.copyrightLicense_en}}
PDF(472 KB)

Accesses

Citation

Detail

Sections
Recommended

/