Characteristic analysis of organic carbon output and its affecting factors of Arctic rivers in Siberia
LIU Shiqi, WANG Ping, WANG Tianye, HUANG Qiwei, YU Jingjie
Acta Geographica Sinica . 2021, (5): 1065 -1077 .  DOI: 10.11821/dlxb202105002