Spatial relationship of urban development to land surface temperature in three cities of southern Fujian
SHEN Zhongjian, ZENG Jian
Acta Geographica Sinica . 2021, (3): 566 -583 .  DOI: 10.11821/dlxb202103006