Characteristics of warming hiatus of the climate change in Northwest China from 1960 to 2019
LI Zhe, DING Yongjian, CHEN Aijiao, ZHANG Zhihua, ZHANG Shiqiang
Acta Geographica Sinica . 2020, (9): 1845 -1859 .  DOI: 10.11821/dlxb202009003