Spatio-temporal responses of urban road traffic and human activities in an extreme rainfall event using big data
YI Jiawei, WANG Nan, QIAN Jiale, MA Ting, DU Yunyan, PEI Tao, ZHOU Chenghu, TU Wenna, LIU Zhang, WANG Huimeng
Acta Geographica Sinica . 2020, (3): 497 -508 .  DOI: 10.11821/dlxb202003005