Magnetic characteristics of Qiangyong Co Lake sediments, southern Tibetan Plateau and its environmental significance during 1899-2011
GAO Xing, KANG Shichang, LIU Qingsong, CHEN Pengfei, DUAN Zongqi
Acta Geographica Sinica . 2020, (1): 68 -81 .  DOI: 10.11821/dlxb202001006