Geographical thinking on the relationship between beautiful China and land spatial planning
CHEN Mingxing, LIANG Longwu, WANG Zhenbo, ZHANG Wenzhong, YU Jianhui, LIANG Yi
Acta Geographica Sinica . 2019, (12): 2467 -2481 .  DOI: 10.11821/dlxb201912004