Analysis of the geo-relationships between China and its neighboring countries
CHEN Xiaoqiang, YUAN Lihua, SHEN Shi, LIANG Xiaoyao, WANG Yuanhui, WANG Xiangyu, YE Sijing, CHENG Changxiu, SONG Changqing
Acta Geographica Sinica . 2019, (8): 1534 -1547 .  DOI: 10.11821/dlxb201908004