Formation mechanism of near-shore erosional topography in the Hengsha passage of the Yangtze Estuary
HUA Kai,CHENG Heqin,ZHENG Shuwei
Acta Geographica Sinica . 2019, (7): 1363 -1373 .  DOI: 10.11821/dlxb201907007