Research progress of networking of urban systems in China
Guojian HU, Chuanming CHEN, Xingxing JIN, Qiang WANG
Acta Geographica Sinica . 2019, (4): 681 -693 .  DOI: 10.11821/dlxb201904005