Influencing mechanism and policy suggestions of China- Mongolia-Russia high-speed railway construction
DONG Suocheng,YANG Yang,LI Fujia,CHENG Hao,LI Jingnan,BILGAEV Alexey,LI Zehong,LI Yu
Acta Geographica Sinica . 2019, (2): 297 -311 .  DOI: 10.11821/dlxb201902007