Revealing the dominant factors and spatial stability restrictive mechanism for Major Function-Oriented Zoning in Chongqing municipality
WANG Yang,WANG Lili,QI Pengwei,LIU Zhihai
Acta Geographica Sinica . 2019, (1): 44 -62 .  DOI: 10.11821/dlxb201901004