Spatio-temporal characteristics and influencing factors of state owned construction land supply in China
ZHOU Chunshan,JIN Wanfu,ZHANG Guojun,LI Ming,WANG Shaojian
Acta Geographica Sinica . 2019, (1): 16 -31 .  DOI: 10.11821/dlxb201901002