Evaluation of remote sensing and reanalysis soil moisture products on the Tibetan Plateau
FAN Keke,ZHANG Qiang,SHI Peijun,SUN Peng,YU Huiqian
Acta Geographica Sinica . 2018, (9): 1778 -1791 .  DOI: 10.11821/dlxb201809013