The cause of high-altitude knickpoints on river longitudinal profiles along the Zoulang Nan Shan
CHEN Miao,HU Xiaofei,WANG Wei
Acta Geographica Sinica . 2018, (9): 1702 -1713 .  DOI: 10.11821/dlxb201809007