Variation of CO 2 and its response to the drip hydrogeochemistry in caves under the short-time high-strength tourism activities
ZHANG Jie,ZHOU Zhongfa,WANG Yanlin,PAN Yanxi,XUE Bingqing,ZHANG Haotian,TIAN Zhonghui
Acta Geographica Sinica . 2018, (9): 1687 -1701 .  DOI: 10.11821/dlxb201809006