Spatial-temporal distribution of cropland in China based on geomorphologic regionalization during 1990-2015
CHENG Weiming,GAO Xiaoyu,MA Ting,XU Xinliang,CHEN Yinjun,ZHOU Chenghu
Acta Geographica Sinica . 2018, (9): 1613 -1629 .  DOI: 10.11821/dlxb201809001