Interconnected river system network scheme of urban lake group based on water environment improvement
YANG Wei,ZHANG Liping,LI Zongli,ZHANG Yanjun,XIAO Yi,XIA Jun
Acta Geographica Sinica . 2018, (1): 115 -128 .  DOI: 10.11821/dlxb201801010