The robustness evaluation of global maritime transportation networks
Peng PENG, Shifen CHENG, Xiliang LIU, Qiang MEI, Feng LU
Acta Geographica Sinica . 2017, (12): 2241 -2251 .  DOI: 10.11821/dlxb201712009