Analysis of competitiveness of international geographic institutes based on bibliometrics
Shuqiang WANG, Xiuling QING, Jing WANG, Hui CHEN, Jing CUI, Shaoqiang WANG, Tao PEI, Xuesi TONG, Xiao LIU, Hang ZHAO, Tao DU
Acta Geographica Sinica . 2017, (9): 1702 -1716 .  DOI: 10.11821/dlxb201709014