Spatial differentiation and the formation mechanism of the middle class areas in Guangzhou
Chunshan ZHOU, Yan BIAN, Guojun ZHANG, Jincan HU
Acta Geographica Sinica . 2016, (12): 2089 -2102 .  DOI: 10.11821/dlxb201612002