Study on evolution and dynamic mechanism of Tianjin Pilot Free Trade Zone
Guangwen MENG, Hongling WANG, Shuang YANG
Acta Geographica Sinica . 2015, (10): 1552 -1565 .  DOI: 10.11821/dlxb201510002