Tectonic uplift of Mt. Lushan indicated by the steepness indices of the river longitudinal profiles
Nairui WANG, Zhiyong HAN, Xusheng LI, Gang CHEN, Xianyan WANG, Huayu LU
Acta Geographica Sinica . 2015, (9): 1516 -1525 .  DOI: 10.11821/dlxb201509013