Vulnerability assessment of coastal erosion along the Abandoned Yellow River Delta of northern Jiangsu, China
LIU Xiaoxi, CHEN Shenliang, JIANG Chao, HU Jin, ZHANG Lin
Acta Geographica Sinica . 2014, (5): 607 -618 .  DOI: 10.11821/dlxb201405004