Characteristics of soil and water conservation measures change in the watershed slope of the middle Yellow River Basin
ZHOU Xu, YANG Shengtian, LIU Xiaoyan, LIU Changming, ZHOU Qiuwen, ZHAO Haigen, LUO Ya, MA Hongbing
Acta Geographica Sinica . 2014, (1): 64 -72 .  DOI: 10.11821/dlxb201401006