Eco-environmental change in the lower Tarim River under the influence of intermittent water transport
HUANG Yue, BAO Anming, WANG Shifei, WANG Yongqin, DUAN Yuanbin
Acta Geographica Sinica . 2013, (9): 1251 -1262 .  DOI: 10.11821/dlxb201309008