Response of Prehistoric Culture to Climatic Environmental Changes since Holocene in Zhejiang, East China
WU Li, ZHU Cheng, ZHENG Chaogui, LI Feng, MA Chunmei, SUN Wei, Li Suyuan, SHUI Tao, WANG Xinhao, SHAO Shixun, ZHOU Yao, HE Tingting
Acta Geographica Sinica . 2012, (7): 903 -916 .  DOI: 10.11821/xb201207004