Temporal and Spatial Variations and Statistical Models of Extreme Runoff in Huaihe River Basin
DU Hong, XIA Jun, ZENG Sidong, SHE Dunxian, ZHANG Yongyong, YAN Ziqi
Acta Geographica Sinica . 2012, (3): 398 -409 .  DOI: 10.11821/xb201203011