Landuse Change Mechanism in Shenzhen City
SHI Pei jun, CHEN Jin, PAN Yao zhong
Acta Geographica Sinica . 2000, (2): 151 -160 .  DOI: 10.11821/xb200002003