RESEARCH ON MAP COMPUTER COLOR MODEL (MCCM)
Liu Shulou, Chen Baowen, Shi Zuhui, Lu Feng, Wang Ce, Han Peijun, Liu Bing
Acta Geographica Sinica . 1993, (6): 535 -543 .  DOI: 10.11821/xb199306007