Spatial network structure of inter-provincial farmer tourist flows in China
CHEN Chao, LIU Jiaming, MAO Haitao, WANG Run, ZHOU Bin, CHEN Nan
Acta Geographica Sinica . 2013, (4): 547 -558 .  DOI: 10.11821/xb201304009