Dynamic Urban Growth Model at Regional Scale and Its Application
KUANG Wenhui, LIU Jiyuan, SHAO Quanqin, HE Jianfeng, SUN Chaoyang, TIAN Hanqin, BAN Yifang
Acta Geographica Sinica . 2011, (2): 178 -188 .  DOI: 10.11821/xb201102004