Distributed Modelling of Direct Solar Radiation of Rugged Terrain over the Yellow River Basin
ZENG Yan, QIU Xinfa, LIU Changming, JIANG Aijun
Acta Geographica Sinica . 2005, (4): 680 -688 .  DOI: 10.11821/xb200504017