The Renewability of Water Resources and Its Quantification of the Yellow River Basin in China
XIA Jun, WANG Zhonggen, LIU Changming
Acta Geographica Sinica . 2003, (4): 534 -541 .  DOI: 10.11821/xb200304007