Sharing the Lake Information Resources Based on WebGIS Technology
JIANG Nan, SHI Jingjing, LU Heng
Acta Geographica Sinica . 2002, (7s): 87 -93 .  DOI: 10.11821/xb20027s013