Research on the Geo-Info-TUPU of the Landforms of Loess Plateau
QI Qing-wen, CHENG Xi-fang, JI Cui-ling, WANG Nai-bin
Acta Geographica Sinica . 2001, (7s): 32 -37 .  DOI: 10.11821/xb20017s005