Scenar io Analysis on the Replacements of Industr ial Land: The Case Study of Tengfei Economic Development Zone in Changting, Fujian Province
ZONG Yueguang, XU Jiangang, YIN Haiwei
Acta Geographica Sinica . 2007, (8): 887 -896 .  DOI: 10.11821/xb200708011