Livelihood Diversification of Peasants and Nomads of Eastern Transect in Tibetan Plateau
YAN Jian-zhong, WU Ying-ying, ZHANG Yili, ZHOU Shao-bin, SHI Yulin
Acta Geographica Sinica . 2009, (2): 221 -233 .  DOI: 10.11821/xb200902009