Paleosalinity in Tianluoshan Site and the Relation between Hemudu Culture and Its Environmental Background
LI Minglin1, MO Duowen1, SUN Guoping2, ZHOU Kunshu3, MAO Longjiang4
Acta Geographica Sinica . 2009, (7): 807 -816 .  DOI: 10.11821/xb200907005