A CBR Approach for Land Use Change Prediction
DU Yun-Yan-1, Wang-Li-Jing-2, Ji-Min-2, Cao-Feng-1
Acta Geographica Sinica . 2009, (12): 1421 -1429 .  DOI: 10.11821/xb200912002