Developing an urban sprawl index for China's mega-cities
YUE Wenze, WU Tong, LIU Xue, ZHANG Linlin, WU Cifang, YE Yanmei, ZHENG Guozhou
Acta Geographica Sinica . 2020, (12): 2730 -2743 .  DOI: 10.11821/dlxb202012013