SOME PATTERNS OF THE HEAT ISLAND IN BEIJING
Zhang Jing-zhe, Liu Ji-han, Zhou Yi-xing, Wang Yong-chang
Acta Geographica Sinica . 1984, (4): 428 -435 .  DOI: 10.11821/xb198404009