Evaluating and mapping the walking accessibility, bus availability and car dependence in urban space:A case study of Xiamen, China
WANG Hui, HUANG Jiuju, LI Yongling, YAN Xin, XU Wangtu
Acta Geographica Sinica . 2013, (4): 477 -490 .  DOI: 10.11821/xb201304004