Classification and Assessment of Freeze-thaw Erosion in Tibet
ZHANG Jianguo,LIU Shuzhen,YANG Siquan
Acta Geographica Sinica . 2006, (9): 911 -918 .  DOI: 10.11821/xb200609002